Zakazana 9. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 9. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 29. rujna ( četvrtak ) 2022. godine s početkom u 17,00 sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na  adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Općinskog vijeća
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o stanju u prostoru Općine Okrug za razdoblje od 2018. - 2021.
 4. Polugodišnje izviješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022.
 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj - lipanj 2022.
 6. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2022. i projekcija proračuna za 2023. i 2024.
 7. Prijedlog  II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 8. Prijedlog III. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
 9. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2022.
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića KADUJICA
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KADUJICA 
 13. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata