Zatvaranje županijske ceste na križanju Put.sv. Karla i Ribarskog puta dana 20.06.

Za utorak, 20.06. najavljuje se zatvaranje ceste ŽUC –križanje Put.sv. Karla i Ribarskog puta. Neće se moći prometovati prema Okrugu iz smjera Žednog niti iz Ribarskg puta prema Žednom.

Planirani radovi će trajati od 08.00 do 15.00. h.