Pretraživanje dokumenata

Ilegalna odlagališta - prijave

Document Exchange / Gospodarenje otpadom / Ilegalna odlagališta - prijave

Ilegalna (divlja) odlagališta otpada su sve površine izvan službenog odlagališta, na koje je nepoznata osoba odložila otpad. Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti, te predstavlja opasnost od izazivanja požara. Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Općinsko vijeće Općine Okrug usvojilo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada na području Općine Okrug ( Službeni glasnik Općine Okrug 1/19) Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada. Ispunjeni obrazac se mora dostaviti na adresu: Općina Okrug, Bana Jelačića 17, 21223 Okrug Gornji ili putem maila na komunalni.redar@okrug.hr