Pretraživanje dokumenata

Akcija prikupljanja otpada - prijave

Document Exchange / Gospodarenje otpadom / Akcija prikupljanja otpada - prijave

Sukladno članku 115. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21), pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili je upisana u Evidenciju kao sakupljač otpad ili kao uporabitelj bez dozvole ili kao trgovac koji je ovlašten preuzeti otpad u posjed, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja. Prije početka akcije potrebno je obavijestiti Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti Općine Okrug, putem Obrasca za prijavu akcije prikupljanja otpada putem maila pisarnica@okrug.hr ili neposredno na protokol Općine Okrug. Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku od osam dana od završetka akcije obavijestiti Općinu Okrug ispunjavanjem Obrasca Izvješća o provedenoj akciji prikupljanja otpada putem maila pisarnica@okrug.hr , neposredno na protokol Općine Okrug ili poštanskim putem. Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama na svojem području Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.